Isikuvastased süüteod

Ava otsing
  1. SAATEKS
  2. I. ISIKUVASTASTE SÜÜTEGUDE MÕISTE JA LIIGID
   1. 1. Mõiste
   2. 2. Liigid
  3. II. SÜÜTEOD ELU VASTU
   1. 1. Elu karistusõigusliku kaitse mõiste
    1. 1.1. Absoluutsus
    2. 1.2. Ulatus
   2. 2. Embrüokaitse ja kunstlik viljastamine
    1. 2.1. Lähtekoht
    2. 2.2. Loote karistusõiguslik kaitse
   3. 3. Abort
    1. 3.1. Mõiste
    2. 3.2. Koosseisud KarS-s
    3. 3.3. Abordi ja lapsetapmise piiritlemine
   4. 4. Inimese elu karistusõiguslik kaitse
    1. 4.1. Sündimine kui inimese elu algus
    2. 4.2. Tapmine
     1. 4.2.1. Ajaloost
     2. 4.2.2. Tapmisdeliktide liigitus
     3. 4.2.3. Põhikoosseis (§ 113)
     4. 4.2.4. Tapmiskatse
     5. 4.2.5. Kvalifitseeritud koosseis (§ 114)
     6. 4.2.6. Privilegeeritud koosseisud
    3. 4.3. Enesetapmine
     1. 4.3.1. Õiguslik lähtekoht
     2. 4.3.2. Enesetapmine kui vaba tahte väljendus
     3. 4.3.3. Vahendlik täideviimine
     4. 4.3.4. Tegevusetus ja garant
     5. 4.3.5. Ettevaatamatus
     6. 4.3.6. Abi enesetapmisel
    4. 4.4. Surma põhjustamine ettevaatamatusest (§ 117)
    5. 4.5. Kogumid
    6. 4.6. Elu õiguskaitse lõpp
     1. 4.6.1. Surm ja selle tuvastamine
     2. 4.6.2. Eutanaasia
   5. Skeem 1. Inimese elu karistusõiguslik kaitse
  4. III. SÜÜTEOD TERVISE VASTU
   1. 1. Ajaloost
   2. 2. Õigushüve ja süstemaatika
   3. 3. Tervist kahjustavad süüteod
    1. 3.1. Tervis kui õigushüve
    2. 3.2. Tervisekahjustus
     1. 3.2.1. Mõiste
     2. 3.2.2. Lühi- ja pikaajaline tervisekahjustus (§ 121 I alt 1 ja II 1)
     3. 3.2.3. Katse
   4. 4. Valu tekitav kehaline väärkohtlemine (§ 121 I alt 2)
   5. 5. Korduvus
   6. 6. Raske tervisekahjustus (§ 118)
    1. 6.1. Mõiste ja liigid
    2. 6.2. Piiritlemine tapmiskatsest
    3. 6.3. Piiritlemine surma ja raske tervisekahjustuse ettevaatamatust põhjustamisest (§-d 117 ja 119)
   7. 7. Osalemine kakluses (§ 1191)
    1. 7.1. Õiguspoliitiline lähtekoht
    2. 7.2. Koosseis
     1. 7.2.1. Kaklus ja kallaletung
     2. 7.2.2. Osalemine
     3. 7.2.3. Surm või raske tervisekahjustus
     4. 7.2.4. Tahtlus
     5. 7.2.5. Etteheidetavus ja tahtevastane kaasamine
    3. 7.3. Kogumid
    4. 7.4. Piiritlemine hädakaitsest
   8. 8. Ähvardamine (§ 120)
   9. Skeem 2. Vigastus ja kehaline väärkohtlemine
  5. IV. ELU JA TERVIST OHUSTAVAD SÜÜTEOD
   1. 1. Kujunemisloost
   2. 2. Mõiste ja süstemaatika
   3. 3. Ohu mõiste
   4. 4. Liigid
    1. 4.1. Ohtu asetamine (§ 123)
     1. 4.1.1. Õigushüve ja deliktitüüp
     2. 4.1.2. Koosseis
    2. 4.2. Abita jätmine (§ 124)
  6. V. VABADUSEVASTASED SÜÜTEOD
   1. 1. Vabadus kui põhiseaduslik hüve
   2. 2. Vabaduse sisu
   3. 3. Vabadus kui õigushüve
    1. 3.1. Liigitus
    2. 3.2. Vabadus kui tahteteondus
    3. 3.3. Vabadus kui tahtekujundus
  7. VI. SEKSUAALSÜÜTEOD
   1. 1. Ajaloost
   2. 2. Õigushüve ja süstemaatika
   3. 3. Liigid
   4. 4. Vägistamine (§ 141)
    1. 4.1. Koosseis
    2. 4.2. Suguühe
    3. 4.3. Vägivald
    4. 4.4. Abitusseisund
     1. 4.4.1. Mõiste
     2. 4.4.2. Liigid
    5. 4.5. Subjektiivne koosseis
    6. 4.6. Katse ja loobumine
     1. 4.6.1. Vägivald
     2. 4.6.2. Abitusseisund
     3. 4.6.3. Vabatahtlik loobumine
    7. 4.7. Täideviimine ja osavõtt
    8. 4.8. Kogumid
   5. 5. Muu sugulise iseloomuga tegu (§ 1411)
   6. 6. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine (§-d 143 ja 1432)
   7. 7. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu järeltulijaga (§ 144)
   8. 8. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega (§ 145)
   9. Skeem 3. Suguühte või muu sugulise iseloomuga teo karistatavus
  8. VII. SURNUVASTASED SÜÜTEOD
   1. 1. Mõiste ja õigushüve
   2. 2. Surnukeha kohtlemine pärast surma
    1. 2.1. Lahangud ja kohtuarstlik ekspertiis
    2. 2.2. Surnukeha kui anatoomiline materjal
    3. 2.3. Surnukeha karistusõiguslik kaitse
  9. KIRJANDUS
  10. LÜHENDID